podno grejanje, elektronsko podno grejanje

Koja vrsta podne obloge je najidealnija za podno grejanje?

Kamene ploče, gres ploče, keramičke pločice
100%
Laminati, parketi
95%
PVC, veštačka smola
80%
Tepih, brodski pod, bambus
50%
Brušeni beton, beton
100%

Kod podnog grejanja mogu se primeniti skoro sve vrste podnih obloga uz poštovanje odgovarajućih pravila lepljenja i podešavanja termostata!

Kamene ploče, gres ploče, keramičke pločice: Ti materijali se mogu izvanredno primeniti kod podnog grejanja, pošto veoma dobro provode toplotu i zbog svoje sposobnosti emitovanja toplote. Važno je da se popločavanje vrši korišćenjem kvalitetnog i fleksibilnog lepka za pločice.

Laminati, parketi: Iako laminati danas spadaju u najrasprostranjeniju vrstu podne obloge, mnogi ne znaju da se savršeno mogu primeniti za podno grejanje. Kod tradicionalnih podnih grejanja postoje toplotno propusne ploče koje propuštaju toplotu u pravcu podne obloge.  Za grejanje laminata izvanredno se mogu primeniti sistemi sa grejnim filmovima. Prednost im je što se mogu postaviti direktno ispod podne obloge, koju brzo zagreju, a u slučaju adaptacije mogu se postaviti i na postojeću oblogu bez povećanja nivoa poda. Mnogi proizvođači na ambalaži laminata postavljaju upozorenje da se ne mogu koristiti za sisteme električnog podnog grejanja, ali to se odnosi na sisteme grejnih tepiha/grejnih kablova, a ne i na sisteme grejnih filmova - koji su posebno projektovani za tu namenu. Laminati, parketi u odnosu na kamene obloge/ploče imaju efikasnost 90-95%, pa se mogu posebno preporučivati za podno grejanje.

Tepisi od zida do zida, brodski pod, bambus: Stepen prenosa toplote najniži je kod tepiha i obloga sa prirodnim drvetom. Oni su najmanje pogodni za prostorije sa podnim grejanjem,i zbog toga prilikom određivanja snage sistema podnog grejanja to se mora uzeti u obzir, ako se želi postaviti takva obloga. Efikasnost toplotne emisije tepiha iznosi svega 50% u odnosu na kamene obloge i laminate. To se može kompenzirati isključivo povećanjem temperature površine koje prenose toplotu ili predimenzionisanjem izolacije podloge.

PVC i veštačka smola: Ti materijali se izvanredno mogu primenjivati pri podnom grejanju, pošto imaju se postavljaju u tankom sloju i imaju slabu sposobnost toplotne izolacije. Efikasnost toplotne emisije ovih obloga čini blizu 80% u odnosu na kamene obloge i laminate. Ako podno grejanje radi na nižim temperaturama, ne emituju štetne materije.

Brušeni beton, beton: Jedno od rešenja koje se danas najčešće primenjuje. Njegova primena stvara podjednak estetski ugođaj kod negrejanih i grejanih podova. Beton čiji je vezivni materijal cement, izvanredan je provodnik toplote, a ujedno i akumulira toplotu. To je vrsta podne obloge koja je pogodna isključivo za podno grejanje sa akumulacijom toplote.