podno grejanje, elektronsko podno grejanje

TOPLOTNA IZOLACIJA

Toplotna izolacija podloge ima za zadatak, da spreči preuzimanje i odvođenje proizvedene toplotne energije putem betonske podloge. Ekspandirani (EPS) stiropor ili ekstrudirani (XPS) stirodur odgovarajućeg kvaliteta i potisne otpornosti, odnosno kamena vuna su izvanredni za toplotnu izolaciju kod sistema podnog grejanja. Da bi se dostigle trenutno važeće vrednosti, potreban je minimalan sloj toplotne izolacije od 5 cm, ali se predlaže debljina toplotne izolacije od 10 do 15 cm.

padlófűtés peremszigetelő sáv

HIDROIZOLACIJA PRI TLU

Ako nameravamo koristiti bilo koju tehnologiju podnog grejanja, neophodna je odgovarajuća toplotna i hidroizolacija. Odgovarajuća hidroizolacija (tehnološka folija) sprečava vlaženje toplotne izolacije, koja bi time izgubila sposobnost toplotne izolacije. Poželjno je da se postavi i ispod i iznad toplotne izolacije, pošto se kod podova koji se oslanjaju na zemlju, u konstrukciju može dospeti vodena para ili vlaga iz zemlje. U takvim slučajevima treba primeniti hidroizolaciju od bitumena ili varene PVC izolacije. Pri izvođenju radova na podnoj podlozi u zgradama u kojima se namerava postaviti podno grejanje naročitu pažnju treba posvetiti poštovanju redosleda slojeva.

ULOGA I ZNAČAJ DILATACIONE TRAKE

Koristi se i naziv rubna izolaciona traka. Temperatura grejanih podova se menja, kad se greju, šire se.  Da zidovi ne bi bili izloženi pritisku usled širenja, treba postaviti rubnu izolacionu traku.

Dilataciona traka uz to još i sprečava da zagrevana konstrukcija (beton) direktno dođe u dodir sa zidovima, koji na ovaj način ne mogu direktno odvoditi toplotu, a ovo je naročito važno kod objekata lake konstrukcije, gde čelična konstrukcija toplotu može voditi sve do temeljne ploče.