podno grejanje, elektronsko podno grejanje

ZAŠTO PODNO GREJANJE?

  • Jer je štedljivo: Podno grejanje predstavlja najefikasnije rešenje za grejanje od svih poznatih sistema. Zagrevanu prostoriju će grejati uz moguće najniže troškove eksploatacije uz osećaj maksimalnog komfora.

    U prostorijama sa podnim grejanjem uz temperaturu vazduha od 20°C osećamo, kao da vlada temperatura od približno 23°C.  Uopšteno se može reći, da smanjenje temperature u prostorijama od 2-3°C obezbeđuje uštedu energije od 15-20% uz osećaj većeg komfora.

    Osećaj ugodne toplote: Prednost podnog grejanja je u tome, da zbog emisije toplote i uz nižu temperaturu vazduha stvara se osećaj veće temperature u odnosu na grejanje sa sistemima koji rade na višoj temperaturi (konvektorsko=radijatorsko).

    Zdravo: Podno grejanje ujednačeno emituje toplotu, unutar prostorije nema hladnih ćoškova, toplota koja se emituje greje i suši zidove. Zidovu akumuliraju toplotu, koju ujedno i emituju, a time se isključuje mogućnost rošenja i pojava plesni. U prostoriji temperatura vazduha sa smanjuje od poda naviše, pa tako za razliku od radijatorskog grejanja u slučaju podnog grejanja nije plafon najtoplija tačka u prostoriji. Nema strujanja vazduha, pa ni vitlanja prašine.

    Nevidljivo: Podno grejanje je nevidljivo, ne utiče na uređenje prostorije odnosno raspored nameštaja.

ČESTE ZABLUDE

„Vitla prašinu“: Najrasprostranjenija zabluda u vezi podnog grejanja jeste vitlanje prašine, koja je zasnovana na sistemima podnog grejanja ugrađenih do kraja 90-ih u neizoliranim zgradama. Zbog toga širom sveta u zdravstvenim ustanovama primenjuju grejanje površina (podno grejanje, grejanje zidova i plafona) da bi obezbedili sterilne uslove bez prašine. Današnja gradnja i rekonstrukcija objekata zajedno sa postavljanjem toplotne izolacije u mnogome je smanjila energetske potrebe objekta, pa se danas ugrađuju isključivo sistemi podnog grejanja sa nižom temperaturom. Imajući u vidu, da postoji samo mala razlika u temperaturi poda i plafona, i strujanje vazduha u prostoriji je minimalna, pa ne dolazi do vitlanja prašine. Ra razliku od podnog grejanja, radijatori sa višom/visokom temperaturom intenzivno mešaju vazduh, a samim tim i prašinu.  Grejno telo s visokom temperaturom od poda (zajedno sa prašinom) podiže hladan vazduh koji sa gornjeg dela radijatora odlazi prema plafonu, a kasnije ta prašina se spušta u sredini sobe zajedno sa ohlađenim vazduhom.

„Skupo je“: Ugradnja tradicionalnog sistema podnog grejanja sa cirkulacionom pumpom je u neznatnoj meri skuplja od troškova ugradnje sistema grejanja sa radijatorima, ali se investicija brže isplati, jer su niži troškovi grejanja (eksploatacije).
Troškovi koštanja ugradnje inovativnih sistema električnog grejanja su mnogo manji u odnosu na ugradnju sistema sa radijatorima, troškovi grejanja su jednak troškovima grejanja pomoću tradicionalnih sistema grejanja, ali u potpunosti su eliminisani troškovi održavanja, a korišćenje obnovljivih izvora energije može se rešiti odmah ili u nekom kasnijem periodu.

„Nije izvodljivo naknadno, u slučaju adaptacije“: Tehnološki razvoj zadnjih godina je omogućio da se u već izgrađenim objektima u kojima je potrebna rekonstrukcija/modernizacija grejnih sistema, može se postaviti podno grejanje čak i bez razbijanja/skidanja već postojeće podne obloge i podloge.   Te tehnologije su rešenja sa primenom električnih grejnih filmova ili grejnih tepiha. Sa ekstra malom visinom ugradnje mogu se postaviti kao samostalni sistemi grejanja ili kao dopunsko grejanje radi povećanja komfora. Izvanredno su primenljivi kod bilo kakve podne obloge (laminati, keramičke pločice, brodski pod…), a moguće je obezbediti podno grejanje samo u jednoj određenoj prostoriji, bilo da se radi o kupatilu, dečjoj ili dnevnoj sobi.